Лекції з математичного аналізу

Шановні друзі, колеги, студенти!

Сьогодні (жовтень 2018 року) я доповнюю інформаційне середовище сайту.

В електронному посібнику у 8 розділі "Основи функціонального аналізу" вашій увазі пропонується навчальний посібник Бак С. М., Ковтонюк М. М. Лекції з математичного аналізу для студентів математичних спеціальностей педагогічних ВНЗ (Нормовані та гільбертові простори. Порівняння і вимірювання множин. Інтеграл Лебега). Посібник для студентів вищих навчальних педагогічних закладів. – Вінниця, 2009. – 216 с.

Посібник містить лекції з розділів: Нормовані та гільбертові простори (Лінійні і нормовані простори, лінійні оператори і функціонали, диференційовні відображення нормованих просторів, евклідові та гільбертові простори), Порівняння і вимірювання множин (Еквівалентні множини, зчисленні і континуальні множини, множини на числовій прямій та їх структура, міра Лебега лінійних множин), Інтеграл Лебега (Вимірні за Лебегом функції, інтеграл Лебега та його основні властивості, Порівняння інтеграла Рімана та інтеграла Лебега, сумовні функції, функції з обмеженою варіацією, відновлення функції за її похідною).

У папці «Робочі зошити» Ви можете користуватися «Робочим зошитом з математичного аналізу. Вступ в математичний аналіз», І семестр; «Робочим зошитом з математичного аналізу. Інтегральне числення функції однієї змінної», ІІІ семестр, а також «Робочим зошитом з функціонального аналізу. Метричні простори. Порівняння і вимірювання множин. Інтеграл Лебега», V семестр.

Користуйтеся!

Бажаю всім творчих успіхів!

З повагою Мар’яна Михайлівна.