Наша команда

Ковтонюк М.М.Ковтонюк Мар’яна Михайлівна – кандидат фізико-математичних наук, доктор педагогічних наук, професор кафедри математики і методики навчання математики Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, автор більше 100 наукових праць, навчальних посібників для студентів математичних спеціальностей педагогічних університетів, методичних рекомендацій, навчальних програм з математичного аналізу і диференціальних рівнянь. Керує науково-дослідницькою діяльністю студентів на рівні курсових та дипломних робіт студентів освітньо-кваліфікаційних рівнів «Бакалавр», «Спеціаліст» та «Магістр» (більше 60 студентів). Здійснює наукове керівництво дисертаційними дослідженнями аспірантів за спеціальністю – 13.00.04. Теорія та методика професійної освіти. Під її науковим керівництвом захищено одну кандидатську дисертацію. Публікації, що стосуються навчального процесу:

Монографії, навчально-методичні посібники:

 1. Ковтонюк М.М. Фундаменталізація професійної підготовки майбутнього вчителя математики – бакалавра: монографія / Мар’яна Михайлівна Ковтонюк. – Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2013. – 424 с.
 2. Антонюк Л.В. Методика формування готовності майбутніх учителів математики та фізики до навчально-дослідницької діяльності: навчально-методичний посібник / Л.В. Антонюк, М.М. Ковтонюк. – Вінниця: ТОВ «фірма «Планер», 2013. – 213 с.

Вибрані наукові статті:

 1. Ковтонюк М.М. Фундаменталізація освіти як необхідний чинник у системі професійної підготовки спеціаліста / М.М. Ковтонюк // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Серія: Педагогіка і психологія. – Зб. статей: – Ялта: РВВ КГУ. – 2011. – Вип.34. – Ч.1. – С.114-122.
 2. Ковтонюк М.М. Деякі аспекти фундаменталізації змісту професійної підготовки майбутнього вчителя математики / М.М. Ковтонюк // Збірник наукових праць «Педагогічна освіта: теорія і практика». – Кам’янець-Подільський: Видавець ПП Зволейко Д.Г. – 2012. – Вип. 11. – С.202-210.
 3. Ковтонюк М.М. Фундаментальное образовательное пространство студента и преподавателя ВУЗа / М.М. Ковтонюк // Хабаршы вестник. Серия «Физико-математические науки» (Казахский национальный педагогический университет имени Абая). – Алматы. – 2012. – №4 (40). – С. 88-95.
 4. Ковтонюк М.М. Информационно-учебный комплекс по математическому анализу в мобильном обучении будущих учителей математики / М.М. Ковтонюк, В.А. Гранатовая // Бюллетень лаборатории математического, естественно-научного образования и информатизации. – Москва: Издательство «Научная книга». – 2013. – Т. V. – С.135-140.
 5. Ковтонюк М.М. Формирование профессиональной математической компетентности будущего учителя математики / М.М. Ковтонюк // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. – Budapest. – 2013.– Vol.7. – P. 80-85.
 6. Ковтонюк М.М. Научно-методическое сопровождение инновацион-ного подхода к формированию предметных компетентностей студентов / М.М. Ковтонюк // Материалы международной научно-методической конференции «Инструменты повышения непрерывного профессионального образования» Белорусский национальный технический университет (г. Минск, 28-29 мая 2013 г). – Минск: БНТУ. – 2013. – С.75-79.
 7. Ковтонюк М.М. Формування мотивів загальнопрофесійної підготовки майбутнього вчителя математики / М.М. Ковтонюк // Вісник Черкаського університету: Серія «Педагогічні науки». – Черкаси: Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – 2015. – №6 (339). – C.124-130.
 8. Ковтонюк М.М. Проектування змісту загальнопрофесійної підготовки майбутнього вчителя математики / М.М. Ковтонюк // Вісник Черкаського університету: Серія «Педагогічні науки». – Черкаси: Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – 2015. – №8(341). – С.65-75.

Навчальні посібники:

 1. Томусяк А.А. Метричні простори / А.А. Томусяк, М.М. Ковтонюк, Н.М. Шунда. – Вінниця, 1995. – 100 с.
 2. Томусяк А.А. Практикум з математичного аналізу (порівняння множин) / А.А. Томусяк, М.М. Ковтонюк. – Вінниця, 1998. – 250 с.
 3. Ковтонюк М.М. Алгебра та початки аналізу. 10 клас / М.М. Ковтонюк, В.А. Ясінський, Г.М. Ковтонюк. – Х.: Вид.група «Основа», 2005. – 224 с. – (Б-ка журн. «Математика в школах України», Вип.7(31)).
 4. Ковтонюк М.М. Алгебра та початки аналізу. 11 клас / М.М. Ковтонюк, В.А. Ясінський, С.М. Бак. – Х.: Вид.група «Основа», 2006. – 288 с. – (Бібліотека журн. «Математика в школах України», Вип.9(45)).
 5. Ковтонюк М.М. Лекції з математичного аналізу / М.М. Ковтонюк. – Вінниця: Глобус, 2007. – 144с.
 6. Ковтонюк М.М. Лекції з математичного аналізу (Інтегральне числення функції однієї змінної. Ряди) для студентів математичних спеціальностей педагогічних ВНЗ / М.М. Ковтонюк. – Вінниця: «Едельвейс і К», 2007 р. – 226 с.
 7. Ковтонюк М.М. Лекції з математичного аналізу (Метричні простори. Диференціальне числення функції багатьох змінних) для студентів математичних спеціальностей педагогічних ВНЗ / М.М. Ковтонюк. – Вінниця: «Едельвейс і К», 2008 р. – 210 с.
 8. Ковтонюк М.М. Лекції з математичного аналізу для студентів першого курсу математичних спеціальностей педагогічних ВНЗ (Вступ в аналіз. ДЧФОЗ) / М.М. Ковтонюк. – Вінниця: «Едельвейс і К», 2008. – 299 с.
 9. Томусяк А.А. Диференціальні рівняння (частина 1). Посібник для студентів фізико-математичних факультетів педагогічних університетів / А.А. Томусяк, М.М. Ковтонюк. – Вінниця: «Едельвейс і К», 2009. – 219 с.
 10. Томусяк А.А. Відображення метричних просторів. Посібник для студентів фізико-математичних факультетів педагогічних університетів та інститутів / А.А. Томусяк, М.М. Ковтонюк, Л.А. Вотякова. – Вінниця: «Едельвейс і К», 2009. – 161 с.
 11. Ковтонюк М.М. Лекції з математичного аналізу для студентів математичних спеціальностей педагогічних ВНЗ(ІЧФОЗ. Ряди). Видання друге, перероблене і доповнене / М.М. Ковтонюк. – Вінниця: «Едельвейс і К», 2009. – 272 с.
 12. Бак С.М. Лекції з математичного аналізу для студентів математичних спеціальностей (Нормовані і гільбертові простори. Порівняння і вимірювання множин. Інтеграл Лебега). Посібник для студентів педагогічних ВНЗ / С.М. Бак, М.М. Ковтонюк. – Вінниця: «Едельвейс і К», 2009. – 216 с.
 13. Бак С.М. Елементи теорії функцій і функціонального аналізу. Посібник для студентів математичних спеціальностей педагогічних ВНЗ / С.М. Бак, М.М. Ковтонюк. – Вінниця: ТД «Едельвейс і К», 2011. – 400 с.
 14. Ковтонюк М.М. Основи функціонального аналізу. Навчальний посібник для студентів фізико-математичних факультетів педагогічних університетів / М.М Ковтонюк, А.А. Томусяк. – Вінниця: ТД «Едельвейс і К», 2011. – 574 с.
 15. Томусяк А.А. Диференціальні рівняння. Частина 2. Посібник для студентів фізико-математичних факультетів педагогічних університетів / А.А. Томусяк, М.М. Ковтонюк, Л.А. Вотякова – Вінниця: ТОВ «фірма Планер», 2012. – 387с.
 16. Ковтонюк М.М. Основи функціонального аналізу. Навчальний посібник для студентів фізико-математичних факультетів педагогічних університетів / М.М Ковтонюк, А.А. Томусяк. – Вінниця: ТД «Едельвейс і К», 2011. – 574 с. (Гриф МОНМС України, 04.2013 р.).
 17. Ковтонюк М.М. Лекції з математичного аналізу. Інтегральне числення функції однієї змінної. Ряди. Посібник для студентів фізико-математичних факультетів педагогічних університетів / М.М Ковтонюк. – Вінниця: ТОВ «Фірма «Планер», 2013. – 289 с. (Гриф МОНМС України, лист №1/11–15245 від 01.10.2012 р.).
 18. Ковтонюк М.М. Практикум з інтегрального числення функції однієї змінної. Посібник для студентів фізико-математичних факультетів педагогічних ВНЗ /М.М.Ковтонюк, В.А.Войтовик. – Вінниця: ТОВ «Фірма «Планер», 2015. – 277 с. (Рекомендовано до друку Вченою радою ВДПУ імені Михайла Коцюбинського, протокол №15 від 24 червня 2015 року).

Навчально-методичні рекомендації:

 1. Ковтонюк М.М. Робочий зошит студента з математичного аналізу. І семестр. Вступ в математичний аналіз / М.М. Ковтонюк, С.М. Бак. – Вінниця, 2006. – 83с.
 2. Ковтонюк М.М. Робочий зошит студента з математичного аналізу. ІІ семестр. ДЧФОЗ / М.М. Ковтонюк, С.М. Бак. – Вінниця, 2007. – 70с.
 3. Ковтонюк М.М. Робочий зошит студента з математичного аналізу. ІІІ семестр. ІЧФОЗ. Ряди / М.М. Ковтонюк, С.М. Бак. – Вінниця, 2007. – 87с.
 4. Ковтонюк М.М. Робочий зошит студента з математичного аналізу. IV семестр. Метричні простори. Функції багатьох змінних. Кратні інтеграли / М.М. Ковтонюк, С.М. Бак. – Вінниця, 2008. – 110с.
 5. Ковтонюк М.М. Робочий зошит студента з математичного аналізу: V семестр. Криволінійні та поверхневі інтеграли. Функціональний аналіз / М.М. Ковтонюк, С.М. Бак. – Вінниця, 2008. – 87с.
 6. Ковтонюк М.М. Робочий зошит студента з математичного аналізу. VІ семестр. Міра та інтеграл Лебега / М.М. Ковтонюк, С.М. Бак. –Вінниця,2009.–26с.
 7. Ковтонюк М.М. Робочий зошит студента з прикладами та методичними вказівками з дисципліни: Диференціальні рівняння. Ч.1 / М.М. Ковтонюк, Л.Ф. Троян. – Вінниця, 2009. – 71с.
 8. Ковтонюк М.М. Робочий зошит студента з прикладами та методичними вказівками з дисципліни: Диференціальні рівняння. Ч.2 /М.М. Ковтонюк, Л.Ф. Троян. – Вінниця, 2009. – 69с.

Авторські навчальні програми:

 1. Томусяк А.А., Ковтонюк М.М., Вотякова Л.А. Програма навчальної дисципліни “Математичний аналіз”, шифр галузі: 0402, найменування галузі знань: фізико-математичні науки, напрям підготовки: Математика”, код напряму: 6.040201, ОКР: бакалавр, кваліфікація: бакалавр педагогічної освіти, вчитель математики (за вимогами кредитно-модульної системи), затверджена Вченою радою ВДПУ імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2009. – 38 с.
 2. Ковтонюк М.М. Програма навчальної дисципліни “Диференціальні рівняння”, шифр галузі: 0402, найменування галузі знань: фізико-математичні науки, напрям підготовки: Математика”, код напряму: 6.040201, ОКР: бакалавр, кваліфікація: бакалавр педагогічної освіти, вчитель математики (за вимогами кредитно-модульної системи), затверджена Вченою радою ВДПУ імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2009. – 24 с.

Антонюк Лариса Валентинівна – кандидат педагогічних наук (2014). Тема дисертації «Формування готовності майбутніх вчителів фізико-математичних спеціальностей до навчально-дослідницької діяльності».

Соя Олена Миколаївна, випускниця, магістр, аспірантка 3-го року навчання Вінницького державного педагогічного університету.

Войтовик Валентина Анатоліївна - випускниця (2012), магістр, автор дипломних робіт «Аналіз методів розв’язування систем диференціальних рівнянь та розвиток креативного мислення учнів СЗШ II ступеня» (2011) і Формування професійної спрямованості математичної підготовки майбутнього вчителя математики (2012), аспірантка 3-го року навчання Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, відповідає за ведення розділу «Інтегральне числення функції однієї змінної» електронного посібника на сайті.

Клімішина Аліна Яківна - випускниця (2013), магістр, автор дипломної роботи «Навчально-дослідницька діяльність як необхідна умова професіоналізації підготовки майбутнього вчителя математики», аспірантка 2-го року Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, вчитель Іванівської СЗШ.

Пишняк Олександр Васильович – випускник (2009 рік), автор дипломних робіт «Розв’язування систем диференціальних рівнянь матричним методом і математичне моделювання в СЗШ I-II ступеня» (2010) і «Проектування електронних навчально-методичних комплексів з алгебри і початків аналізу для СЗШ фізико-математичного профілю» (2011), автор сайту кафедри математики та інформатики Вінницького державного педагогічного університету (2009 – 2011), розробник нашого сайту.

Войтовик Святослав Вікторович – випускник (2011), автор дипломних робіт «Розв’язування систем диференціальних рівнянь матричним методом і математичне моделювання в СЗШ I-II ступеня» (2010) і «Проектування електронних навчально-методичних комплексів з алгебри і початків аналізу для СЗШ фізико-математичного профілю» (2011), друге місце на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з напряму підготовки «Інформатика, обчислювальна техніка та автоматизація».

Оліщук Вікторія Валеріївна – випускник (2011), автор дипломних робіт «Побудова загальних і особливих розв’язків і фазових портретів лінеаризованих систем диференціальних рівнянь та методика викладання функції в СЗШ I-II ступеня» (2010) і «Математичні задачі, як засіб розвитку творчого мислення старшокласників ЗНЗ фізико-математичного профілю» (2011).

Комарівський Вʼячеслав Дмитрович – випускник бакалаврату (2012 рік), автор дипломної роботи «Побудова загального розв’язку лінійних однорідних систем диференціальних рівнянь та використання наочності як засобу управління навчально-пізнавальною діяльністю учнів СЗШ II ступеня», друге місце на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з напряму підготовки «Інформатика, обчислювальна техніка та автоматизація», закінчив магістратуру у Польші.

Власюк Наталія – випускниця Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (2013), автор дипломної роботи «Деякі аспекти фундаменталізації змісту математичної підготовки майбутніх учителів математики».

Головенько Катерина Вікторівна – випускниця (2015), магістр, автор дипломної роботи «Формування математичної культури першокурсників педагогічного університету у загальнопрофесійній підготовці».

Масняк Ольга Сергіївна – випускниця (2015), магістр, автор дипломної роботи «Розвиток самостійної пізнавальної активності студентів у процесі вивчення функції багатьох змінних».

Константинівська Ірина Олегівна – випускниця (2015), автор дипломної роботи «Формування математичної компетентності учнів з використанням графічного методу (на прикладі алгебри і початків аналізу)».

Фіщук Юлія Олександрівна – випускниця (2015), автор дипломної роботи «Дидактичні та методичні аспекти використання математичних задач у розвитку креативного мислення старшокласників».