Інформаційне середовище сайту

Шановні друзі, колеги, студенти!

Сьогодні я доповнюю інформаційне середовище сайту.

В електронному посібнику оновлено деякі лекції та виставлено нові, зокрема по Розділах:

  • Розділ 1 (Вступ в аналіз. Функція. Границя функції). Тут оновлено лекцію 2.16 (Властивості функцій, неперервних на відрізку).
  • Розділ 2 (Диференціальне числення функції однієї змінної). Тут оновлено лекції 3.17 (Похідна і диференціал), 3.18 (Техніка диференціювання).
  • Розділ 9 (Диференціальні рівняння) поповнюється лекціями 2.1 (Диференціальні рівняння n-го порядку), 2.2 (Лінійні однородні диференціальні рівняння n-го порядку), 2.3 (Лінійні неоднородні диференціальні рівняння n-го порядку).

У папці «Робочі зошити» Ви можете користуватися «Робочим зошитом з математичного аналізу. Диференціальне числення функції однієї змінної», ІІ семестр; а також «Робочим зошитом з диференціальних рівнянь» (Звичайні диференціальні рівняння n-го порядку, системи диференціальних рівнянь, диференціальні рівняння в частинних похідних та математичне моделювання реальних процесів з їх допомогою), VІ семестр.

Користуйтеся!

Бажаю всім творчих успіхів!

З повагою Мар’яна Михайлівна.