Комплекс з матаналізу

Шановні колеги та студенти педагогічних університетів!

Вашій увазі пропонуємо електронний посібник з математичного аналізу «Комплекс з матаналізу», який міститиме сім розділів:

  1. Вступ в аналіз. Функція. Границя функції.
  2. Диференціальне числення функції однієї змінної.
  3. Інтегральне числення функції однієї змінної. Числові і функціональні ряди.
  4. Диференціальне числення функції багатьох змінних.
  5. Інтегральне числення функції багатьох змінних.
  6. Метричні простори. Відображення метричних просторів. Нормовані і гільбертові простори.
  7. Порівняння і вимірювання множин. Інтеграл Лебега.

Наповнення посібника буде поступовим, а починаємо ми з другого, третього і сьомого розділів. За проектом посібник міститиме лекції, розвʼязані задачі до практичних занять, завдання для самостійного опрацювання, лабораторні роботи, тести, призначені для самоперевірки знань студентів.

Всі матеріали сайту є авторськими і опубліковані в навчальних посібниках і методичних розробках (дивись розділ «Наша команда»).